+48 500 066 650
F​AIR Instalacje - jedna firma, wiele możliwości!

Pompa ciepła ... co to?

Pompa ciepła jest urządzeniem, które przy pomocy energii elektrycznej pozyska ciepło z powietrza o niskiej temperaturze do medium (najczęściej wody lub roztworu glikolu) grzewczego, którym ogrzeje budynek. Cały proces przekazywania energii możliwy jest dzięki przemianom termodynamicznych (tzw. obieg Lindego) zachodzącym w obiegu zamkniętym pompy ciepła. Tradycyjny piec węglowy, kocioł gazowy lub kocioł olejowy wytwarzają ciepło gdy w palenisku następuje spalanie paliwa. Sprawność instalacji oraz zużycie paliwa wynika z wielu czynników jak rodzaj paliwa, temperatura w palenisku, powierzchnia wymiany pieca. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w celu otrzymania 1kW energii cieplnej musimy dostarczyć określoną ilość paliwa. Sprawność tradycyjnych kotłów, w warunkach optymalnych, waha się w zakresie od 70 do 110%.  W przypadku spalania w niskich temperaturach lub opałem o dużej wilgotności sprawność może spaść nawet do 30-40% -  co oznacza bezpowrotną stratę od 60 do 70% energii z opału czyli już wydanych pieniędzy.

Z kolei pompy ciepła to urządzenia, które nie wytwarzają energii, tylko przenoszą ją z jednego medium do drugiego. Lodówka i klimatyzator są przykładami pomp ciepła, które działają w trybie chłodzenia. Lodówka to pompa ciepła, która pobiera energię cieplną ukrytą w produktach spożywczych, zamkniętych w szczelnym pojemniku (lodówce) i przenosi tą energię za pomocą radiatora na zewnątrz lodówki do otoczenia –> ciepły radiator z tyłu lodówki. Podobnie działa klimatyzator, z ta różnicą, że przenosi energię cieplną z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz budynku, ogrzewając tym samym otoczenie a tym samym chłodząc pomieszczenie.

Sprawność pomp ciepła jest dużo większa niż zwykłych źródeł ogrzewania a określa ją tzw. współczynnik COP  (z ang. Coefficient of Performance), który mówi nam o stosunku ilości energii dostarczonej z pompy ciepła do ilości energii przez nią zużytej.  Jeżeli  COP urządzenia wynosi 4 (tj. 400%) to znaczy, że by uzyskać 4 kW ciepła zużyje ono 1 kW energii elektrycznej.  Z tego wynika, że im wyższy współczynnik COP tym lepiej.

Pompy ciepła mogą działać zarówno w trybie chłodzenia jak w trybie grzania.

Podsumowując - pompa ciepła to wydajne i ekologiczne źródło ogrzewania!

powrót